KLASA 8   -   MATEMATYKA   ON - LINE


Witam wszystkich moich Uczniów na zajęciach matematyki w trybie on-line !

Instrukcje edukacyjne będš pojawiać się w kolejne dni. Pozdrawiam Was wszystkich !

Proszę podchodzić do tych zajęć spokojnie, bez zbędnych emocji - wszyscy uczymy się "tej nowej rzeczywistoœci".

 ***

NASZE HASŁO:   Powtarzamy, ćwiczymy, utrwalamy ... - wcišż aktualne !!!

***

Wszelkie pytania zwišzane z zadanym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Staram się odpowiadać na bieżšco, w kolejnoœci wg zadanych pytań.

 


 

     Wtorek, 26.05

 

    

Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 9:40.

 

Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

 

     LEKCJA 1 /8.00 - 8.45/ Sprawdzian z działu: "Koła i okręgi. Symetrie."

 

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji:   "Koła i okręgi. Symetrie pisemny sprawdzian wiadomoœci."

 

 

Przypominam ustalenia:

 * !!! sprawdzian dostępny będzie w czasie trwania naszej lekcji, tj. w godzinach 7.55 - 8.45 !!!

* sprawdzian zamieszczony będzie w wersji *.pdf - nie powinno być problemu z jego otwarciem

/ gdyby jednak u kogoœ wystšpił jakiœ problem, natychmiast zgłaszać mi to na classroomie /

* po otwarciu pliku najlepiej jest ten sprawdzian wydrukować i rozwišzywać zadania na wydruku

lub gdy ktoœ nie ma takiej możliwoœci,

sprawdzian wyœwietla sobie na monitorze, a rozwišzuje na kartce / czystej kartce A4 /

* rozwišzania kolejnych zadań otwartych najlepiej oddzielić od siebie kreskš poziomš

* po zakończeniu pracy / o godz. 8.45 / robicie fotki waszych prac i odsyłacie do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

* wysyłane pliki podpisujemy: "sprawdzian2605 imię i nazwisko"

* UWAGA ! Na rozwišzania czekam max do 9.00.

 

Uwaga !

Sprawdzian otwieramy klikajšc w link:   http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/sprawdziany/spr8.pdf

 

 

 

LEKCJA 2 /8.55 - 9.40/: Kółko matematyczne:

W ramach drugiej lekcji proponuję Wam - już tak "na luzie" - rozwišzać sobie w ramach powtórki 2 - 3 testy online na stronie: www.gwo.pl

Podaje Wam gotowe linki:

1) Liczby i działania - kliknij link:   https://gwo.pl/strony/3083/seo_link:liczby-i-dzialania-kl-8

2) Wyrażenia algebraiczne i równania - kliknij link:   https://gwo.pl/strony/3084/seo_link:wyrazenia-algebraiczne-i-rownania-kl-8

1) Figury geometryczne na płaszczyŸnie - kliknij link: https://gwo.pl/strony/3085/seo_link:figury-geometryczne-na-plaszczyznie-kl-8

 

Uwaga ! Powyższe testy rozwišzujecie bez ograniczeń czasowych, rozwišzań nie musicie mi odsyłać.

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


Poniedziałek, 25.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

Uwaga ! Przypominam ! Jutro czeka nas sprawdzian ! Szczegóły podam niżej !

Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Koła i okręgi. Symetrie - utrwalenie wiadomoœci."

1. Na rozgrzewkę. / rozpoczniemy nietypowo od zadań, które nie wymagajš obliczeń - proszę rozwišzać teraz zad. 8 i 9 ,str.  298 /

Uwaga - jak ktoœ posłuchał mojej rady i zestaw I ma zrobiony, proszę przejœć do zestawu II, str. 299 i rozwišzywać sobie zadania 1 - 5 /

2. Rozwišzywanie zadań. / w dalszej częœci lekcji rozwišzujemy zadania 1 - 6, podręcznik str. 298 /

/ UWAGA: z każdego zadania rozwišzujemy podpunkt a) - powinniœcie się wyrobić w trakcie lekcji /

3. Zadanie domowe. / podręcznik - str. 298, zad. 5 b) oraz zad. 7 /

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych - w ramach lepszego przygotowania się do sprawdzianu można rozwišzać sobie również zestaw II ze str. 299.

 

 

A teraz kilka informacji odnoszšcych się do jutrzejszego sprawdzianu:

 * !!! sprawdzian dostępny będzie w czasie trwania naszej lekcji, tj. w godzinach 8.00 - 8.45 !!!

* sprawdzian zamieszczony będzie w wersji *.pdf - nie powinno być problemu z jego otwarciem

/ gdyby jednak u kogoœ wystšpił jakiœ problem, natychmiast zgłaszać to na classroomie /

* po otwarciu pliku możecie ten sprawdzian wydrukować i rozwišzywać zadania na wydruku / i tak byłoby najlepiej /

lub / np. gdy ktoœ nie ma możliwoœci wydruku /

sprawdzian wyœwietla sobie na monitorze, a rozwišzuje na kartce / czystej kartce A4 /

* rozwišzania kolejnych zadań otwartych najlepiej oddzielić od siebie kreskš poziomš

* po zakończeniu pracy / pod koniec lekcji / robicie zdjęcia waszych prac i odsyłacie do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

* wysyłane pliki podpisujemy: "sprawdzian2605 imię i nazwisko"

* UWAGA ! Na rozwišzania czekam max do 8.50

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

Pištek, 22.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 8:45.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Symetralna odcinka i dwusieczna kšta - zadania."

 

  

1. Przypomnienie wiadomoœci z ostatniej lekcji.

/ w ramach tego punktu - jeœli ktoœ czuje takš potrzebę - proszę jeszcze raz obejrzeć sobie filmiki z ostatniej lekcji - czas ponownego oglšdania nie wliczamy jednak w tok lekcji:

* o symetralnej odcinka:     https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU

* o dwusiecznej kšta:     https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

2. Ćwiczenie.   / aby poczuć rytm lekcji, tak trochę się rozruszać z rana, proszę rozwišzać zad. I z akapitu: "Czy już umiem", str. 297 na dole /

3. Rozwišzywanie zadań.   / w ramach lekcji rozwišzujemy zad. 6, 8 i 10, str. 297 /

4. Zadanie domowe.   / proszę rozwišzać zad. 7 oraz zad. II z akapitu: "Czy już umiem", str. 297; dla chętnych mamy zad. 10 oraz "Dla dociekliwych" /

 

Uwaga ! Przypominam ! We wtorek czeka nas sprawdzian !

Proszę się do niego przygotować choćby rozwišzujšc sobie we własnym zakresie zestaw I ze str. 298 - w poniedziałek zajmiemy sie jeszcze zestawem II, a we wtorek już wiemy...

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

Miłego weekendu !!!

 

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 20.05

 

    

Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Symetralna odcinka i dwusieczna kšta."

 

 

1. Symetralna odcinka.  / w ramach wstępu proszę przeczytać sobie pierwszš częœć ze strony 294, a następnie obejrzeć sobie filmik, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć pojęcia symetralnej odcinka /

https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU

2. Zapamiętaj !   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować treœć akapitu "Zapamiętaj", a następnie przepisać go do zeszytu (cały "niebieski" prostokšt - str. 294) /

3. Analiza treœci - podręcznik.   / proszę dokładnie, powoli i ze zrozumieniem przeczytać treœć z dalszej częœci str. 294 i pierwszš częœć ze str. 295 /

4. Dwusieczna kšta.  /w dalszej częœci lekcji proszę przeczytać drugš częœć ze strony 295, a następnie obejrzeć sobie filmik, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć pojęcia dwusiecznej kšta /

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY

5. Zapamiętaj !  / proszę dokładnie i powoli przeanalizować treœć akapitu "Zapamiętaj", a następnie przepisać go do zeszytu (cały "niebieski" prostokšt - str. 295) /

6. Analiza przykładu 1, podr. str. 296  / proszę dokładnie, powoli i ze zrozumieniem przeczytać treœć przykładu /

7. Ćwiczenie 1, podr. str. 296.  / proszę rozwišzać ćwiczenie 1 /

8. Rozwišzywanie zadań. / podręcznik, strona 296 - rozwišzujemy zadania 1, 2, str. 296 /

9. Zadanie domowe.  / podręcznik, strona 296 - rozwišzujemy zadania 3, 4, str. 296 /

 

Uwaga ! Przypominam ! Dział się nam kończy /jeszcze 2 lekcje/, myœlę, że sprawdzian napiszemy we wtorek za tydzień.

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Wtorek, 19.05

 

    

Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 9:40.

 

Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

 

     LEKCJA 1 /8.00 - 8.45/:

 

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji: "Oœ symetrii i œrodek symetrii - rozwišzywanie zadań ćwiczeniowych."

 

1. Przypomnienie wiadomoœci z ostatniej lekcji.

/ w ramach tego punktu - jeœli ktoœ czuje takš potrzebę - proszę jeszcze raz obejrzeć sobie wczorajsze filmiki - czas powtórnego oglšdania nie wliczamy jednak w tok lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0

https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc

ponadto proszę jeszcze raz przestudiować treœci, które wczoraj przerobiliœmy - szczególnie te "Zapamiętaj" /

2. Ćwiczenie 2, podr. str. 288.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

3. Rozwišzywanie zadań.   / w ramach lekcji rozwišzujemy zad. 8, str. 290 oraz 9 b), 10 a), b), str. 291 /

4. Zadanie domowe.   / proszę rozwišzać zad. 11 c) oraz 12, str. 291 /

 

LEKCJA 2 /8.55 - 9.40/: Kółko matematyczne:

W ramach drugiej lekcji proponuję Wam rozwišzać kolejny test próbny - dzisiaj to będzie test 3 - możesz go œcišgnšć klikajšc TUTAJ

Uwaga 1 ! Dzisiaj rozwišzujecie test bez ram czasowych - test jest dla Was, rozwišzań nie musicie mi odsyłać.

Uwaga 2 ! Dział się nam kończy /jeszcze 3 lekcje/, myœlę, że sprawdzian napiszemy we wtorek za tydzień.

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Poniedziałek, 18.05

 

    

Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji: "Oœ symetrii i œrodek symetrii."

 

1. Oœ symetrii - filmik.   / w ramach wstępu proszę obejrzeć sobie 1 filmik, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć pojęcia osi symetrii i œrodka symetrii /

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0

2. Analiza przykładu 1, podr. str. 285   / proszę dokładnie, powoli i ze zrozumieniem przeczytać obydwa przykłady /

3. Ćwiczenie 1, podr. str. 286.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

4. Osie symetrii wielokštów foremnych.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować treœć tego punktu, a następnie przepisać do zeszytu zdanie znajdujšce się między wielokštami /

5. Definicja osi symetrii.   / proszę przeczytać i przepisać akapit str. 287: Zapamiętaj ! /

6. Œrodek symetrii - filmik.   / proszę teraz obejrzeć sobie 2 filmik, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć pojęcia œrodka symetrii /

https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc

7. Œrodek symetrii figury płaskiej.   / proszę przeczytać i przepisać akapit str. 288: Zapamiętaj ! /

8. Œrodek symetrii wielokšta foremnego.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład /

9. Ile œrodków symetrii może mieć figura ?  / proszę rozwišzać ćwiczenie /

10. Oœ symetrii i œrodek symetrii - porównanie   / proszę przerysować tabelkę ze str. 289 /

11. Rozwišzywanie zadań. / podręcznik, strona 290 - rozwišzujemy zadania 1 - 7/

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Pištek, 15.05

 

    

Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

Dziœ kolejna lekcja ćwiczeniowo utrwalajšca naszš wiedzę na temat koła i okręgu.

 

Do zeszytu piszemy temat lekcji: "Długoœć okręgu i pole koła - zadania cz. 2."

 

1. Przypomnienie i utrwalenie treœci z ostatniej lekcji.

/ proszę teraz wrócić do poprzedniej lekcji w podręczniku, str. 278 - 280 i jeszcze raz, bardzo dokładnie, ze zrozumieniem przeczytać kolejne punkty wraz z przykładami /

2. Rozwišzywanie zadań ćwiczeniowych. / w ramach naszej lekcji rozwišzujemy zadania z podręcznika: str. 282 - zad. 7 a), 8 i 9; dla chętnych zad. 11 /

Uwagi do zadań:

w zad. 7 - gdyby ktoœ miał problem z literkš a, to niech sobie przyjmie, że a = 12

w zad. 8 - dwie pizze = 2 obliczenia i porównanie

w zad. 9 - pomocny może być rysunek pomocniczy

3. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 283 - do wyboru: proszę rozwišzać 2 zadania z akapitu "Dla dociekliwych" lub 2 zadania z akapitu "Czy już umiem"; dla chętnych jeszcze 12 lub 13, str. 282 /

*   ponadto: proszę przez weekend przypomnieć sobie wiadomoœci na temat osi i œrodka symetrii.

 

 

Na koniec informacja !

Jeszcze 2 tematy lekcyjne /ok. 4 lekcji/ i sprawdzian z tego działu - najprawdopodobniej za tydzień w pištek !

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 13.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

     Dziœ przechodzimy do nowego tematu - podręcznik, str. 277.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: "Długoœć okręgu i pole koła - zadania cz. 1."

 

     1. Przypomnienie - wzory na długoœć okręgu i pole koła.

/ w tym miejscu proszę sobie narysować na œrodku kartki koło o promieniu powiedzmy 3 cm, zaznaczyć w nim œrodek S, promień r oraz œrednicę d;

 

 

WZÓR na

długoœć okręgu (inaczej: obwód koła)

WZÓR na

pole koła

 

     2. Analiza treœci i przykładów:

         I. Dokładnoœć odpowiedzi w zadaniach tekstowych. / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład 1, str. 278, po czym w tym punkcie proszę rozwišzać ćwiczenie 1, str. 278 /

         II. Koła i ruch. / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład 2, str. 278, po czym w tym punkcie proszę rozwišzać ćwiczenie 2, str. 278 /

         III. Jak zmieniajš się pole i obwód koła ? / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład 3, str. 279, po czym w tym punkcie proszę rozwišzać ćwiczenie 3, str. 279 /

         IV. Dokładnoœć odpowiedzi w zadaniach tekstowych. / analogicznie do poprzednich, proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład 4, str. 279, po czym w tym punkcie proszę rozwišzać ćwiczenie 4, str. 280 /

         V. Pierœcień kołowy. / proszę przerysować sobie pierœcień kołowy wraz z opisami - podr., str. 280 "u góry strony",

następnie  - pewnie już w ramach zadania domowego - dokładnie i powoli przeanalizować przykłady 5.1 i 5.2, str. 280, po czym w tym punkcie proszę rozwišzać ćwiczenie 5, str. 280 /

     3. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 281 - proszę rozwišzać zadanie 1, 2 b), 3 ; dla chętnych jeszcze 4 /

 

Pozdrawiam, przyjemnej pracy życzę,

do pištku.

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Wtorek, 12.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

     Dziœ kontynuujemy rozważania w ramach poprzedniego tematu - przypominam: pracujemy 2 godziny.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Pole koła - rozwišzywanie zadań."

 

     1. Przypomnienie zasad obliczania pola koła.  / jeszcze raz proszę obejrzeć sobie filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g

oraz jego dokończenia:

https://www.youtube.com/watch?v=v4VfK7LNSmc

     2. Utrwalenie wiadomoœci.   / ponownie proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykłady z podręcznika, str. 273, 274 /

     3. Rozwišzywanie zadań.   / w ramach lekcji proszę rozwišzać zadanie 2, 4a), 6, 7, 8, 9 - jak wystarczy czasu lekcyjnego, to zad. 10 /

     4. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 275 - proszę rozwišzać zadanie 3a) i 5 - dla chętnych zad. 11 (dla bardzo chętnych - jest ktoœ taki ??? - może jeszcze być zad. 12 /

Jak zwykle - pozdrawiam Wszystkich !

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Poniedziałek, 11.05

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

     Dziœ przechodzimy do nowego tematu.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Pole koła."

 

 

     1. Powtórzenie.   / na poczštek, proszę obejrzeć sobie jeszcze raz filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g

oraz jego dokończenia:

https://www.youtube.com/watch?v=v4VfK7LNSmc

     3. Zapamiętaj !   / proszę przepisać ładnie do zeszytu cały "prostokšt" zapamiętaj - niebieskie tło - na dole strony 272 /

     4. Analiza przykładu 1, podr. str. 273.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład /

     5. Ćwiczenie 1, podr. str. 273.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     6. Analiza przykładów 2.1 oraz 2.2, podr. str. 273.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykłady /

     7. Ćwiczenie 2, podr. str. 274.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     8. Analiza przykładu 3, podr. str. 274.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład /

     9. Ćwiczenie3, podr. str. 274.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     10. Analiza przykładu 4, podr. str. 274.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykłady /

     11. Ćwiczenie 4, podr. str. 274.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     12. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 275 - proszę rozwišzać zadanie 1 / po 2 przykłady z poziomów A, B, C, D,  z poziomu E - dla chętnych /

 

Pozdrawiam Wszystkich !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Pištek, 08.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Długoœć okręgu - ćwiczenia."

 

     1. Na rozgrzewkę.

/ jeœli ktoœ czuje takš potrzebę, proszę obejrzyjcie sobie jeszcze raz filmik o okręgu i kole /

https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow

/ ponowne oglšdanie filmu nie wliczamy do czasu trwania lekcji /

     2. Liczba "pi", długoœć okręgu - przypomnienie.   / proszę wrócić teraz do poprzedniej lekcji i przypomnieć sobie wzór na długoœć okręgu i co to jest ta liczba "pi"/

     3. Analiza przykładów. / proszę dokładnie i powoli jeszcze raz przeanalizować przykłady z poprzedniej lekcji /

     4. Zadania ćwiczeniowe.   / w ramach tego punktu, podczas lekcji, proszę rozwišzać zadania:

zad. 2 a), str. 268 - (te 3 okręgi traktujemy razem jako jedna linia)

zad. 3 a), d), str. 268 oraz zad.5, str. 269 - (najlepiej trzymać się schematu: dane, szukane, rozwišzanie) /

     5. Zadanie domowe. / podręcznik, zad. 4, str. 268 - (wykonaj redukcję) oraz zad. 7 a), str. 269 (rysunek pomocniczy); dla chętnych zad. 10, str. 269 (rysunek pomocniczy) /

 

Pozdrawiam Wszystkich !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

 

     Œroda, 06.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

     Dziœ przechodzimy do nowego działu: "Koła i okręgi. Symetrie."   /proszę ten tytuł zapisać wzdłuż marginesu/

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Długoœć okręgu."

 

Dzisiejsza lekcja jest doœć "długa", jednak proszę jš sumiennie przepracować, nawet, gdyby zajęło to trochę więcej czasu.

 

 

     1. Wstęp.   / proszę przeczytać wstęp do lekcji - pierwszy akapit z podręcznika "od góry" - podręcznik, str. 265 / oraz obejrzeć sobie filmik wprowadzajšcy do naszej lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow

     2. Zapamiętaj !   / proszę przepisać ładnie do zeszytu cały "prostokšt" zapamiętaj - niebieskie tło /

     3. Czy wiesz, że ...   / proszę przeczytać ciekawostki dotyczšce liczby "pi" - żółte tło /

     4. Wzór na obliczanie długoœci okręgu.   / proszę przepisać ładnie do zeszytu cały "prostokšt" zapamiętaj - niebieskie tło - podręcznik, str. 266 /

     5. Analiza przykładu 1, podr. str. 266.   / proszę dokładnie i powoli przeanalizować przykład /

     6. Ćwiczenie 1, podr. str. 266.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     7. Obliczanie promienia i œrednicy okręgu.   / proszę przepisać ładnie do zeszytu przykłady 2.1 i 2.2 - podręcznik, str. 266 - same obliczenia /

     8. Ćwiczenie 2, podr. str. 267.   / proszę rozwišzać ćwiczenie /

     9. Wyrażenia zawierajšce liczbę "pi": / proszę przepisać z podręcznika ze strony 267 przykład 3 /

     10. Zadanie ćwiczeniowe. / proszę rozwišzać ćwiczenia 3.1 oraz 3.2 /

     11. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 268 - proszę rozwišzać zadanie 1 / po 2 przykłady z poziomów A, B, C, z poziomu D - dla chętnych /

 

Pozdrawiam Wszystkich !!! 

mw

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Wtorek, 05.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

     LEKCJA 1 /8.00 - 8.45/:

 

     Kończymy rozpoczęty wczoraj ostatni temat powtórkowy.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Sposoby rozwišzywania zadań - cd."

 

     1. Wstęp. / proszę przeczytać sobie na spokojnie jeszcze raz  treœci z podręcznika na stronach 259 - 261 te na żółtym tle /

     2. Zadanie ćwiczeniowe. / w ramach lekcji proszę rozwišzać zadania 10, 11 i 12 z podręcznika, strona 262 - 263 - powinno się udać /

     3. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 263 - proszę rozwišzać zadanie 14 oraz wybrać sobie jeszcze jedno z pozostałych /

 

 

     LEKCJA 2 /8.55 - 9.40/: Kółko matematyczne:

 

     W ramach tej lekcji proszę rozwišzać kolejny próbny test egzaminacyjny.

 

     Kilka uwag z tym zwišzanych:

 

     Test udostępnię ok. godz. 8.50, byœcie mogli go rozwišzać w ramach drugiej naszej lekcji.

     Test œcišgacie klikajšc w link:   http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/sprawdziany/test_end.htm

     Czas potrzebny na rozwišzanie testu to 45 min.

     Zadania 8 - 11 proszę potraktować jako dodatkowe / dla chętnych /.

     Rozwišzujecie na czystych kartkach A4 / nie przepisujcie treœci zadań /. Po zakończeniu pracy proszę zrobić fotkę rozwišzań zadań 1 - 7 i odesłać na mojego maila podanego niżej.

 

Życzę owocnej pracy, pozdrawiam wszystkich !!! 

mw

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Poniedziałek, 04.05

 

    

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     Przypominam:    proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

 

zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

     Dziœ przechodzimy do ostatniego tematu powtórkowego.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Sposoby rozwišzywania zadań."

 

     1. Wstęp. / proszę przepisać pierwsze zdanie z podręcznika "od góry" wraz z z tymi dwiema kropkami /

     2. Sposoby rozwišzywania zadań:

        * sposób 1 - równanie

        * sposób 2 - metoda prób i błędów

        * sposób 3 - przez analizę sytuacji

        * sposób 4 - rysunek i obliczenia

        * sposób 5 - tabelka i proste równanie

        / w ramach realizacji tych punktów bardzo proszę przeanalizować dokładnie kolejne treœci zapisane w podręczniku na stronach 259 - 261 /

     3. Dobra rada: / proszę przepisać z podręcznika ze strony 261 proszę wybrać sobie i rozwišzać 2 zadania /

     4. Zadanie ćwiczeniowe. / proszę rozwišzać zadania 1 - 4 z podręcznika, strona 261 /

     5. Zadanie domowe. / podręcznik, strona 262 - proszę wybrać sobie i rozwišzać zadania 5 - 7 /

 

Pozdrawiam Wszystkich !!! 

mw

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 29.04

 

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online - ostatniej przed długim weekendem.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40 - ostatnia lekcja z tego tematu.

 

     Przypominam: proszę wejœć na naszego classrooma:

https://classroom.google.com/c/NTYzMjkzNTMyMjNa

     zalogować się i zgłosić swojš obecnoœć na lekcji.

 

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Statystyka i prawdopodobieństwo – utrwalenie wiadomoœci."

 

     1. Na rozgrzewkę... / w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 9-12, str. 255, 256 z podręcznika ( przypominam - wybór poprawnej odpowiedzi jest konsekwencjš potrzebnych obliczeń w zeszycie) /

     2. Rozwišzywanie "zadań otwartych". / z kolei w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 14, 15 b), 16 i 17, str. 257 z podręcznika - zadań więcej, ale sš krótkie w rozwišzaniu /

     3. Zadanie domowe. / z podręcznika, ze strony 258 proszę wybrać sobie i rozwišzać 2 zadania /

   ***

Moi Drodzy, w pištek mamy 1 maja - lekcji nie ma / żeby ktoœ przypadkiem się nie logował ! /

Życzę Wam miłego i spokojnego wypoczynku !

Krótko mówišc / a raczej piszšc / - udanej "Majówki"

 

Pozdrawiam Wszystkich !!! 

Do poniedziałku !!!

mw

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Wtorek, 28.04

 

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:00 – 9:40.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Statystyka i prawdopodobieństwo."

 

     1. Œrednia arytmetyczna. / w ramach tego punktu proszę przepisać ładnie treœć - pierwsza kropka - podręcznik, str. 254 /

     2. Diagram kołowy. / z kolei w ramach tego punktu proszę przepisać treœć - druga kropka - podręcznik, str. 254 /

     3. Prawdopodobieństwo zdarzenia. / teraz proszę przepisać treœć - trzecia kropka - podręcznik, str. 254 /

     4. Zapamiętaj ! / w ramach tego punktu proszę przepisać treœć - czwarta kropka - podręcznik, str. 254 /

     5. Rozwišzywanie zadań ćwiczeniowych. / w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 1-4, str. 254 z podręcznika /

( przypominam - wybór poprawnej odpowiedzi jest konsekwencjš wykonania potrzebnych obliczeń w zeszycie)

     6. Zadanie domowe. / proszę rozwišzać zad. 5-8, str. 254 z podręcznika /

     7. W ramach drugiej lekcji proszę rozwišzać sobie test próbny -

http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/sprawdziany/probny1.pdf

/ proszę rozwišzać chociaż zad. 1-6 - reszta dla chętnych /

***

Moi Drodzy, przypominam,

jeszcze 2 lekcje powtórkowo - utrwalajšce w tym tygodniu i kończymy ten dział.

Za tydzień już maj.

Przejdziemy wówczas do treœci z nowych działów, które do końca roku musimy zrealizować.

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Poniedziałek, 27.04

 

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40 - ostatnia lekcja z tego tematu.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Wieloœciany - rozwišzywanie zadań."

 

Proszę jeszcze raz, na spokojnie zapoznać się z treœciami na stronie 250 / góra strony - żółte tło /

 

     1. Na rozgrzewkę... / w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 11, str. 251 z podręcznika ( przypominam - wybór poprawnej odpowiedzi jest konsekwencjš potrzebnych obliczeń w zeszycie) /

     2. Rozwišzywanie zadań utrwalajšcych. / w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 9, 10, str. 251 z podręcznika oraz zad. 13, 14, str. 252 ( pamiętaj o potrzebnych obliczeń w zeszycie) /

     3. Zadanie domowe: / zadanie 17, str. 252 oraz zad. 20, str. 253; dla chętnych: zad. 22 i 23, str. 253 - można więcej /

***

Moi Drodzy,

jeszcze 3 lekcje powtórkowo - utrwalajšce w tym tygodniu i kończymy ten dział.

Za tydzień już maj.

Przejdziemy wówczas do treœci z nowych działów, które do końca roku musimy zrealizować.

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Pištek, 24.04

 

    

     Witam Wszystkich w ostatni dzień tygodnia - przed nami weekend, lecz wczeœniej jeszcze jedna lekcja.

 

 

     Pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

     UWAGA ! Sprawdzam zadanie domowe

 

- proszę zrobić zdjęcia rozwišzanych zadań domowych w zeszycie /tj. zadań 8 i 10 ze str. 249 z podręcznika

i przesłać do mnie teraz na adres podany niżej.

Z góry dziękuję - będzie ocena.

 

     Teraz przechodzimy do kolejnego działu powtórkowo - utrwalajšcego: 10. Wieloœciany.

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Wieloœciany."

 

Zanim rozpoczniecie pracę, proszę na spokojnie zapoznać się z treœciami na stronie 250 / góra strony - żółte tło /

 

     1. Pola powierzchni i objętoœci graniastosłupów i ostrosłupów. / w ramach tego punktu proszę przepisać i przerysować z podręcznika to, co jest w tym punkcie /

     2. Jednostki objętoœci. / w ramach tego punktu proszę również przepisać i przerysować z podręcznika to, co jest w tym punkcie, czyli tabelkę /

     3. Ćwiczenia. / proszę rozwišzać zadania: 1 - 4, str. 250 z podręcznika /

/ Uwaga, w tym punkcie w ramach przypomnienie proszę sobie również zapisać kolorem znane Wam już wzorki na liczbę œcian, krawędzi i wierzchołów rozważanych brył /

     3. Zadanie domowe: / zadanie 5 - 8, str. 251 - wczeœniej - jeszcze raz - zapiszcie sobie kolorem:   1 m3 = 1000 litrów /

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 22.04

 

     Witam Wszystkich serdecznie na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie 2 godziny lekcyjne, tj. w godz. 8:55 – 9:40.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Figury płaskie 2 - rozwišzywanie zadań utrwalajšcych."

 

Zanim rozpoczniecie pracę, proszę na spokojnie zapoznać się z treœciami na stronie 248 i 249 /góra strony /

 

     1. Przypomnienie podstawowych wiadomoœci dot. figur.

/ w ramach tego punktu proszę jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem treœci ze strony 248 i 249 dotyczšce kštów,

dwusiecznej kšta,  przystawania trójkštów, wielokštów foremnych oraz koła i okręgu /

     2. Rozwišzywanie zadań. / w ramach lekcji proszę rozwišzać zadania: 6 i 9, str. 249 z podręcznika /

     3. Zadanie domowe: / zadanie 8 i 10, str. 249 - w tych zadaniach wręcz obowišzkowe sš rysunki pomocnicze /

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Wtorek, 21.04

 

     Witam Wszystkich serdecznie w kolejnym dniu tygodnia, na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie 2 godziny lekcyjne, tj. w godz. 8:00 – 9:40.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji nr 9: " Figury płaskie - częœć 2."

 

Zanim rozpoczniecie pracę, proszę na spokojnie zapoznać się z treœciami na stronie 248 i 249 /góra strony /

 

     1. Kšty. / w ramach tego punktu proszę jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać pierwszš czeœć ze str. 248 z podręcznika dotyczšcš kštów /

     2. Dwusieczna kšta / w ramach tego punktu proszę przerysować i przepisać drugš czeœć ze str. 248 z podręcznika dotyczšcš dwusiecznej /

     3. Przystawanie figur. / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać trzeciš czeœć ze str. 248 z podręcznika dotyczšcš przystawania - szczególnie zwrócić uwagę na cechy przystawania trójkštów /

     4. Wielokšty foremne. / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać ostatniš czeœć ze str. 248 z podręcznika dotyczšcš wielokštów foremnych /

     5. Koło i okršg. / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać pierwszš czeœć ze str. 249 z podręcznika dotyczšcš koła i okręgu /

     6. Rozwišzywanie zadań. / w ramach lekcji proszę rozwišzać zadania 1 - 4, str. 249 z podręcznika - zadania sš łatwe, rachunki krótkie i już można wskazać poprawnš odpowiedŸ /

     7. Zadanie domowe: / zadanie 5 oraz 7, str. 249 /

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Poniedziałek, 20.04

 

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40 - ostatnia lekcja z tego tematu.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Figury płaskie 1 - rozwišzywanie zadań cd."

 

     1. Rozwišzywanie zadań. / w ramach lekcji proszę rozwišzać zad. 12, 13 i 16, str. 247 z podręcznika - w razie potrzeby pamiętajcie o rysunkach pomocniczych /

     2. Zadanie domowe: / proszę rozwišzać zadania: 17, 21, str. 247; zadania dodatkowe dla chętnych: 15, 18, 20, str. 247 - wszystkie lub do wyboru /

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Pištek, 17.04

 

     Witam Wszystkich na kolejnej naszej lekcji online.

 

     Dziœ pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Figury płaskie 1 - rozwišzywanie zadań."

 

     1. Zadanie na rozgrzewkę. / w ramach tego punktu proszę rozwišzać zad. 6, str. 246 z podręcznika - przed ocenš prawdziwoœci zdań proszę wykonać odpowiednie obliczenia w zeszycie /

     2. Układ współrzędnych - przypomnienie. / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać odpowiedniš, drugš czeœć ze str. 245 z podręcznika ( żółte tło ) /

/ Uwaga ! W ramach ostatniej lekcji mieliœcie rozwišzać zad. 5, str. 245, co miało na Was "wymusić" powtórkę układu współrzędnych przed dzisiejszš lekcjš /

     3. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania: 7, 8, str. 246 - zadania rozwišzujemy w czasie trwania lekcji /

 

     4. Zadanie domowe: / proszę rozwišzać zadania: 9, 10, 11, str. 246; w zad. 11 na poczštku proszę sobie wyraŸnie zapisać: /

 

Zapamiętaj !

 

1 ha = 100 a

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

 

***

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 15.04

 

     Witam Wszystkich serdecznie po œwištecznej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci i gotowi do wytężonej pracy.

 

 

     Dziœ kolejna nasza lekcja on-line. Pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: " Figury płaskie - cz. 1."

 

     1. Przypomnienie wiadomoœci z zakresu trójkštów i czworokštów:

        I. Pola wybranych figur / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać pierwszš czeœć ze str. 244 z podręcznika /

        II. Zależnoœci w wybranych trójkštach / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać drugš czeœć ze str. 244 z podręcznika /

        III. Twierdzenie Pitagorasa / w ramach tego punktu proszę przeczytać ze zrozumieniem, a następnie przerysować i przepisać ostatni akapit ze str. 244 z podręcznika /

     2. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania: 1-5, str. 245 - zadania rozwišzujemy w czasie trwania lekcji - reszta w ramach zadania domowego /

/ Pamiętajcie - za każdym razem zmienna musi być opisana, co oznacza w danym zadaniu ! /

     Ponadto:

     3. Zadanie domowe: / Proszę przypomnieć sobie układ współrzędnych /

 

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 


 

     Œroda, 08.04

 

     Witam Wszystkich !

 

 

     Dziœ kolejna lekcja on-line - ostatnia przed œwiętami. Pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40.

 

 

     Do zeszytu piszemy temat lekcji: "Równania, proporcjonalnoœć prosta - rozwišzywanie. zadań."

 

     1. Przypomnienie wiadomoœci o równaniach i proporcjach.

/ w ramach wstępu do lekcji proszę powoli i ze zrozumieniem jeszcze raz przeczytać treœć, str. 241 - na żółtym tle /

     2. Rozwišzywanie zadań.

/ rozwišzujemy zadania: 13, 14, 17 i 19, str. 243 - myœlę, że spokojnie uda wam się rozwišzać je w czasie lekcji /

 

Pamiętajcie - za każdym razem zmienna musi być opisana, co oznacza w danym zadaniu !

 

     3. Zadanie domowe: / Zadania domowego na cały okres œwišteczny nie zadaje /

 

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

 

***

 

Niech ten œwišteczny czas będzie chwilš zadumy nad dniem dzisiejszym, nad sytuacjš, w jakiej przyszło nam żyć, pracować.

Życzę Was spokojnych, zdrowych Œwišt Wielkanocnych.

Trzymajcie się i ... do szybkiego zobaczenia !

mw

 


 

     Wtorek, 7.04

 

     Dziœ kolejne lekcje on-line. Pracujemy w godz. 8:00 – 9:40. Proszę postępować zgodnie z wytycznymi.

 

     Otwieramy podręcznik, str. 241.

 

     Do zeszytu piszemy:

     Temat lekcji: "Równania, proporcjonalnoœć prosta."
    

     1. Przypomnienie wiadomoœci o równaniach i proporcjach:  / proszę powoli i ze zrozumieniem przeczytać wstęp, str. 241 - na żółtym tle, a następnie proszę wszystko przepisać do zeszytu - każda kropka to kolejny numer: I, II, III, IV - wiem, że troszeczkę tego tu jest, ale wszystko jest bardzo ważne !!! /

     2. Rozwišzywanie równań - filmik: https://www.youtube.com/watch?v=qdWyk3h6kF0   /w ramach przypomnienia mamy tu przedstawione 2 sposoby rozwišzywania równań - uczyliœmy się ich w klasie 6 - każdy wybiera sobie łatwiejszy /

     3. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania 1-11, str. 241-243 - ile uda nam się rozwišzać w czasie obu lekcji, to "nasze", reszta z tych zadań proszę potraktować jako zadanie domowe;  Pamiętajcie ! wybór poprawnej odpowiedzi powinien być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

   

     *** Pamiętajcie również o zadaniach w ćwiczeniach !

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

UWAGA !!!

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***


 

 

     Poniedziałek, 6.04

 

     Dziœ kolejna nasza lekcja. Pracujemy w godz. 8:55 – 9:40. Proszę postępować zgodnie z wytycznymi.

 

     Do zeszytu piszemy:

     Temat lekcji: "Wyrażenia algebraiczne - rozw. zadań."
    

     1. Przypomnienie:  / proszę jeszcze raz przeczytać wstęp do wyrażeń algebraicznych, str. 238 - na żółtym tle /

     2. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania 9-16, str. 240 - ile uda nam się rozwišzać w czasie lekcji, to "nasze" - wybór poprawnej odpowiedzi musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

     3. Zadanie domowe. / rozwišzać pozostałe zadania, str. 240 - wybór poprawnej odpowiedzi również musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie  /

     *** Pamiętajcie również o zadaniach w ćwiczeniach !

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

UWAGA !!!

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***

 


 

     Pištek, 3.04

 

     Dziœ kolejna nasza lekcja. Pracujemy w godz. 8:55 – 9:40. Proszę postępować zgodnie z wytycznymi.

 

     Do zeszytu piszemy:

     Temat lekcji: "Wyrażenia algebraiczne."

 

     Otwieramy podręcznik na stronie 238. Analizujemy treœć wstępnš /na żółtym tle/.
    

     1. Przypomnienie:  / przepisujemy do zeszytu treœć wstępnš - na żółtym tle /

     2. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania 1-4, str.238 - wybór poprawnej odpowiedzi musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

     3. Zadanie domowe. / rozwišzać zadania 5-8, str.239 - wybór poprawnej odpowiedzi również musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie  /

     *** Pamiętajcie również o zadaniach w ćwiczeniach !

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

UWAGA !!!

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***


 

     Œroda, 1.04

 

     Dziœ kolejna lekcja. Powinniœmy pracować w godz. 8:55 – 9:40.

     Jednak z uwagi na egzamin próbny on-line z języka angielskiego, w którym bierzecie udział nasza, lekcję z matematyki możecie odrobić po południu.

    

     Proszę postępować zgodnie z instrukcjami:

 

     Otwieramy podręcznik na stronie 236. Analizujemy treœć /głównie wzory/ dotyczšce działań na pierwiastkach.
     W trakcie lekcji postarajcie się rozwišzać kilka z nich, a następnych kilka w domu

 

     Do zeszytu piszemy:

 

     Temat lekcji: "Pierwiastki - rozwišzywanie zadań."

 

     1. Przypomnienie własnoœci pierwiastków. / przypominamy sobie jeszcze raz II częœć od góry na stronie 236 - żółte tło, czyli wzory /

     2. Rozwišzywanie zadań. / rozwišzujemy zadania 10-14, str.237 - wybór poprawnej odpowiedzi musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

     3. Zadanie domowe. / rozwišzać zadania 15-16, str.237 - wybór poprawnej odpowiedzi również musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie  /

     *** Pamiętajcie również o zadaniach w ćwiczeniach !

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

UWAGA !!!

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***


 

     Wtorek, 31.03

Wtorek, 31 marca 2020 r., godz. ok. 9:00. Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka

 

 

     Moi drodzy !
Z uwagi na próbny egzamin z matematyki, dziœ lekcji o godz. 8.00 nie będzie.
Przygotujcie się odpowiednio do pracy - biurko, odpowiedni sprzęt, papier, itp.

     Od 8.00 będę pełnił dyżur i czekał na ewentualne pytania.

 

 

     Kilka informacji dotyczšcych przebiegu dzisiejszego egzaminu próbnego z matematyki:

    

     1. Przeczytaj informację dla uczniów CKE tutaj

     W skrócie:

     * O godz. 9.00 wejdŸ na stronę: http://www.oke.krakow.pl/inf/ lub www.cke.gov.pl

     * ZnajdŸ właœciwy arkusz egzaminacyjny zgodnie z instrukcjš na stronie.

     * Zapisz materiały na dysku komputera. ƒ Wydrukuj sobie arkusz lub rozwišzuj zadania na ekranie komputera.

     * Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza.

     * Zapisz rozwišzania w sposób ustalony przez nauczyciela.

     * Wyœlij rozwišzania nauczycielowi w uzgodniony sposób i czekaj na wynik i informację zwrotnš.

 

     Pamiętaj ! Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwoœci. Rozwišzania zostanš opublikowane 8 kwietnia.
 

Pracuj samodzielnie. Nie œcišgaj.

 

 

Teraz kilka moich wytycznych dotyczšcych rozwišzywania zadań patrz wyżej pkt. 6.:

    

     1. Prawdopodobnie Arkusz egzaminacyjny oraz Karta odpowiedzi będš w formacie .pdf, czyli tylko do odczytu.

     2. Wczoraj dołożyli do kompletu Zeszyt rozwišzań, który jest w formacie .doc, czyli edytowalnym w programie Word.

     3. Super sprawa - można rozwišzywać zadania używajšc klawiatury ! - taki plik zapisujemy na dysku, a następnie wysyłacie do mnie.

     4. Jeżeli z jakiœ przyczyn jest to niemożliwe, piszemy ręcznie wg wytycznych: na kartce A4 / najlepiej takiej do drukarki /

        piszemy od góry po kolei numer zadania i poprawnš odpowiedŸ /zad. zamknięte/ oraz numer zadania i jego rozwišzanie /zad. otwarte/.

     5. Rozwišzania zadań otwartych oddzielamy od siebie poziomš kreskš w poprzek kartki / lepsza czytelnoœć prac do oceny /.

     6. Liczba zużytych kartek nie ma znaczenia / jednak nie przesadzajcie - szkoda papieru /.

     7. Po zakończeniu pracy robicie czytelne fotki Waszej pracy, zapisujecie pliki na swoim dysku, a następnie przesyłacie na mojego maila - przypomnę:

szkolamedmw@gmail.com

 

     Proszę w temacie wiadomoœci napisać swoje imię i nazwisko oraz co przesyłacie /np. zadania zamknięte/.

 

     W razie niejasnoœci, pytań proszę pisać maila z zapytaniem.

     Pozdrawiam, mw.

 


 

     Poniedziałek, 30.03

 

     Dziœ lekcja nr 3. Powinniœmy dziœ pracować w godz. 8:55 – 9:40.

     Jednak z uwagi na egzamin próbny on-line z języka polskiego, w którym bierze udział nasza szkoła - a więc Wy - nasi Oœmioklasiœci, lekcję z matematyki możecie odrobić po południu.

    

     Proszę postępować zgodnie z instrukcjami:

 

     Otwieramy podręcznik na stronie 236. Analizujemy treœć /głównie wzory/ dotyczšce działań na pierwiastkach.
     W trakcie lekcji postarajcie się rozwišzać kilka z nich, a następnych kilka w domu

 

     Do zeszytu piszemy:

 

     Temat lekcji: "Pierwiastki - utrwalenie wiadomoœci".

 

     1. Pierwiastek kwadratowy i szeœcienny. / czytamy ze zrozumieniem I częœć od góry na stronie 236 /

     2. Własnoœci pierwiastków. / przepisujemy II częœć od góry na stronie 236 - żółte tło, czyli wzory /

     3 Włšczanie i wyłšczanie czynnika oraz usuwanie niewymiernoœci z mianownika. / przepisujemy III częœć od góry na stronie 236 - żółte tło /

     4. Zadania. / rozwišzujemy zadania 1-4, str.236 - wybór poprawnej odpowiedzi musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

     5. Zadanie domowe. / rozwišzać zadania 5-9, str.237 - wybór poprawnej odpowiedzi również musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie  /

 

 

 

 

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

***

UWAGA !!!

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***


 

     Pištek, 27.03

Kolejny dzień kwarantanny, kolejny dzień pracy on-line. Jednak "Damy radę" !!!

 

     Dziœ lekcja nr 2. Pracujemy wspólnie w godz. 8:55 – 9:40. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.

 

     W zeszycie lekcyjnym piszemy temat lekcji: "Potęgi - utrwalenie wiadomoœci".

     Otwieramy podręcznik na stronie 234. Analizujemy treœć /głównie wzory/ dotyczšce działań na potęgach, a także przypominamy sobie notację wykładniczš.

     Do zeszytu piszemy:

     1. Potęga o wykładniku naturalnym. / przepisujemy 1 częœć od góry na stronie 234 - żółte tło /

     2. Działania na potęgach. / przepisujemy 2 częœć od góry na stronie 234 - żółte tło /

     3 Notacja wykładnicza. / przepisujemy 3 częœć od góry na stronie 234 - żółte tło /

     4. Zadania. / rozwišzujemy zadania 1-4, str.234 - wybór poprawnej odpowiedzi musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie /

     5. Zadanie domowe. / rozwišzać zadania 5-9, str.234 - wybór poprawnej odpowiedzi również musi być potwierdzony odpowiednimi obliczeniami w zeszycie  /

 

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

     ***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***

 


 

     Œroda, 25.03

Od dziœ rozpoczynamy serię zajęć on-line. Przypominam - uczymy się wg rozkładu zajęć lekcyjnych.

 

Dziœ lekcja on-line nr 1. Pracujemy wspólnie w godz. 8.55-9.40. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.

      

     Na poczštek, w zeszycie lekcyjnym piszemy temat lekcji: "Rozwišzywanie zadań ćwicz. - utrwalajšcych - test próbny 1".

     Wchodzimy na stronę:  https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558 i mamy test próbny.

     Do zeszytu piszemy:

     1. Obliczenia do zadań 1-10. /wykonujemy obliczenia potrzebne do wskazania poprawnej odpowiedzi w zad. 1-10 i zaznaczamy tę odpowiedŸ w teœcie/

Uwaga - po skończonej lekcji nie zamykajcie sobie testu - będziecie go kończyć póŸniej !!!

     2. Zad. domowe: rozwišzać pozostałe zadania z testu 11-16. /wykonujemy obliczenia potrzebne do wskazania poprawnej odpowiedzi w zad. 11-16 i zaznaczamy tę odpowiedŸ w teœcie/

     Na koniec /pod całš lekcjš/ piszemy nasz wynik testu w zeszycie.

    3. Po skończonej pracy z testem zrobić fotkę Waszego wyniku testu widocznego na ekranie /może to być również PrtSc/ i wysłać mailem na adres widoczny poniżej.

Pozdrawiam i Powodzenia !!! 

     ***

Wszelkie pytania zwišzane z przerabianym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Odpowiadam na bieżšco wg kolejnoœci zapytań.

***


Przypominam wszystkim, że codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano na stronie : https://www.cke.gov.pl/, umieszczany jest kolejny: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ zapewne zostanie zamieszczony zestaw VIII

Dla chętnych: Proszę rozwišzać zadania z matematyki !

 


 

     Wtorek, 24.03

 

Wcišż apeluję do uczniów, by codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/, gdzie klikajšc w link: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ zapewne zostanie zamieszczony zestaw VII

Mamy w nim 8 zadań z matematyki /zad.1. - już rozwišzane/ - strony 7-10

Proszę rozwišzać pozostałe !

***

Ponadto, w miarę możliwoœci, proszę również rozwišzywać zadania powtórzeniowe z podręcznika

Obecnie jesteœmy w dziale powtórkowym VI.4. Potęgi - str. 234-235

Dziœ proszę rozwišzać pozostałe zadania powtórkowe, str. 234-235

***

Zachęcam również do odwiedzenia strony : https://gwo.pl/strony/3188/seo_link:czy-tu-jest-blad - zestaw I

 

***

     Poniedziałek, 23.03

 

Wcišż apeluję do uczniów, by codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/, gdzie klikajšc w link: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ został już zamieszczony zestaw VI

Mamy w nim 8 zadań z matematyki /zad.1. - już rozwišzane/ - strony 10-13

Proszę rozwišzać pozostałe !

***

Ponadto, w miarę możliwoœci, proszę również rozwišzywać zadania powtórzeniowe z podręcznika

Dziœ przejdŸmy do działu powtórkowego VI.4. Potęgi - str. 234-235

Dziœ i jutro proszę rozwišzać zadania powtórkowe, str. 234-235

***

Zachęcam również do odwiedzenia strony : https://gwo.pl/strony/3188/seo_link:czy-tu-jest-blad - zestaw I

 

***

 

     Pištek, 20.03

Apeluję do uczniów, by codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/, gdzie klikajšc w link: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ został już zamieszczony zestaw V

Mamy w nim 9 zadań z matematyki /zad.1. - już rozwišzane/ - strony 9-12

Proszę rozwišzać pozostałe !

***

Ponadto, w miarę możliwoœci, proszę również rozwišzywać zadania powtórzeniowe z podręcznika

Przypominam - realizujemy dział VI.3. Procenty - str. 230-233

Proszę rozwišzać pozostałe zadania powtórkowe, str. 232

***

 

     Czwartek, 19.03

Po raz kolejny, by codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/, gdzie klikajšc w link: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ zostanie zamieszczony zestaw IV

Mamy w nim 7 zadań z matematyki /zad.1. - już rozwišzane/ - strony 9-12

Proszę rozwišzać pozostałe !

***

Ponadto, w miarę możliwoœci, proszę również rozwišzywać zadania powtórzeniowe z podręcznika

Przypominam - realizujemy dział VI.3. Procenty - str. 230-233

Dziœ i jutro proszę rozwišzać zadania powtórkowe, str. 232

***

Wydawnictwo GWO zamieœciło w Internecie PowtórkoMat. Z wersjš demo można się zapoznać tutaj - warto ćwiczyć !

***

Wszelkie pytania zwišzane z zadanym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Powodzenia !!!

***

     Œroda, 18.03

Ponawiam proœbę, by codziennie w godz. 9.00 - 10.00 rano wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/, gdzie klikajšc w link: zestawy zadań powtórkowych

macie możliwoœć rozwišzywania testów próbnych z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych dla oœmioklasistów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

 

Dziœ zamieszczony został zestaw III

Mamy w nim 6 zadań z matematyki - strony 11-13

***

Ponadto, w miarę możliwoœci proszę również rozwišzywać zadania powtórzeniowe z podręcznika

Przypominam - realizujemy dział VI.3. Procenty - str. 230-233

Dziœ proszę rozwišzać zadania 1-9, str. 231

***

Wydawnictwo GWO zamieœciło w Internecie PowtórkoMat. Z wersjš demo można się zapoznać tutaj - warto ćwiczyć !

***

Wszelkie pytania zwišzane z zadanym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Powodzenia !!!

 

***

     Wtorek, 17.03

Dziœ zestaw II - z matematyki mamy 6 zadań ze stron: 15-17

Wszelkie pytania zwišzane z zadanym materiałem z matematyki proszę kierować do mnie na adres:

szkolamedmw@gmail.com

Powodzenia !!!

 

***

     Poniedziałek, 16.03

 

Bardzo proszę codziennie wchodzić na stronę: https://www.cke.gov.pl/ , a następnie na link: zestawy zadań powtórkowych.

Tu mamy zadania powtórkowo - ćwiczeniowo - utrwalajšce do egzaminu oœmioklasisty
z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Dziœ zamieszczony zostanie zestaw I

 

***

     Pištek, 13.03 - zadanie 2.

W kolejnych dniach /od dziœ do wtorku/ proszę wejœć na stronę: https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu/D1F6txOR1

zapoznać się z materiałem i rozwišzać wybrane przez siebie ćwiczenia 1-21 /minimum 10; dla chętnych - można rozwišzać nawet wszystkie/.

***

     Czwartek, 12.03 - zadanie 1.

Parę ćwiczeń umysłowych na rozgrzewkę. Zapraszam tutaj

  Šmw