Zespół Szkół w Mędrzechowie

Dokumenty szkolne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE 2015 – 2019

PROGRAM PROFILAKTYKI 2015

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

ROZKŁAD ODWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/16

TEMATY PROJEKTU EDUKACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAZJUM W MĘDRZECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
KÓŁKA PRZEDMIOTOWE 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE
PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI DO KOŃCA I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015